مدیریت امور دانشجویی

معرفی حوزه دانشجویی

مدیریت دانشجویی یکی  از فعال‌ترین حوزه‌ها در سطح دانشگاه به شمار می‌آید.

 • اهداف و رسالت
 

   از آن جا که هدف اصلی از تأسیس دانشگاه‌ها، آموزش دانشجویان و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه است، و انجام این مهم، ارتباط نزدیک با نحوه زندگی و فعالیت‌های اجتماعی  و معیشتی  آنان دارد، لذا مدیریت دانشجویی، با فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد برای تأمین رفاه دانشجویان، کمک مؤثری در راستای تحقق اهداف آموزش عالی کشور، بر اساس الگوی برنامه توسعه، انجام می‌دهد.

 • وظایف
  •  ارائه خدمات رفاهی
  • نظارت بر حسن اداره غذاخوری‌ها و خوابگاه‌ها
  • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحدهای تابعه
  • نظارت بر فعالیت کارشناسان امور دانشجویی دانشکده‌ها
  • ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه، هیئت رئیسه و شرکت در جلسات متعدد  از جمله: ستاد امور دانشحویان شاهد و ایثارگر، شورای معاونان اداری و مالی، جلسات تخصصی حوزه معاونت دانشجوی وزارت متبوع، و جلب نظر مسئولان درخصوص تنگناهای خدمت‌رسانی به دانشجویان.
 • واحدهای تابعه

واحدهای تابعه مدیریت دانشجویی از شش بخش تشکیل شده است که هر کدام وظایف خاصی بر عهده دارند

 1. اداره تغذیه
 2. اداره رفاه
 3. اداره خوابگاه

 • برچسب ها:
 • حوزه دانشجویی؛اداره رفاه؛اداره تغذیه؛اداره خوابگاه
تعداد بازدید: 566