مدیریت امور دانشجویی

معرفی بیمه حوادث دانشجویی

 بیمۀ حوادث

کلیۀ دانشجویان شاغل به تحصیلی که انتخاب واحد نموده‌اند، از ابتدای مهرماه سال جاری تا ابتدای مهرماه سال آینده، به مدت یک‌ سال تحت‌ پوشش بیمۀ حوادث تحصیلی می‌باشند.

  • تعریف حادثه: هر واقعۀ ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و ارادۀ بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد، حادثه محسوب می‌شود.

 موارد تحت پوشش بیمۀ حوادث تحصیلی:

  • هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

این هزینه‌ها تنها در صورت درمان حادثه است، نه بیماری. حوادث ناشی از زلزله،

  • نقص عضو، از کارافتادگی کلی یا جزئی دائم ناشی از حادثه

نقص عضو جزئی یا کامل مثل نابینایی کامل، قطع نخاع، ناشنوایی کامل، برداشتن فک پایین و … .

  • فوت ناشی از حادثه

فرایند صدور معرفی‌نامه:

در صورتی‌که دانشجویی در بازۀ زمانی قرارداد بیمه، دچار حادثه شود، لازم است جهت بهره‌مندی و دریافت خسارت و غرامت بیمۀ مزبور، حداکثر تا ۱۰ روز پس از وقوع حادثه، مدارک معتبر پزشکی خود شامل:    کپی کارت ملی، شناسنامه، اصل مدارک پزشکی و اصل صورت‌ هزینۀ تأیید شدۀ درمان خود را به مدیریت امور دانشجویی  ارسال نماید. پس از دریافت مدارک دانشجو و بررسی‌های لازم توسط ادارۀ رفاه دانشجویان، مراتب برای شرکت بیمۀ طرف قرارداد ارسال می‌گردد. شرکت بیمه در صورت تأیید مدارک، نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌نماید.

توجه:      در صورت عدم ارسال به موقع مدارک به ادارۀ رفاه دانشجویان، مسئولیت این امر به‌عهدۀ شخص دانشجو بوده و دانشگاه هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.


تعداد بازدید: 1175