مشاور زنان و امور خانواده

افتخارات بانوان دانشگاه

اعضای غیرهیأت علمی زن نمونه (کارمندان نمونه دانشگاه)

سال 1402: خانم‌ها هاجر خانعلی، مریم مارزلو، مریم گرزین، معصومه شعبانی، فاطمه افتخارالدین، نرگس سلیمانی، نوشین مقدم، نجمه اخلی، زینب سلامت

سال 1401: خانم‌ها زهرا سپهری، فاطمه گرزین، ملیحه مقصودلو، مریم گرزین، سمیه مهاجر میقانی، نرگس اصفهانی نیا، نوشین مقدم، نجیبه میرکتولی، سلیمه کارگر، منصوره محمدزمانی، زهرا اسدی آلوستانی، حمیده قزاق

سال 1400: خانم‌ها زهرا سپهری، ام لیلا غریبیان، ملیحه مقصودلو، افضل السادات برهانی، هاجر کریمی، صدیقه شفیعی، زهره نجفی، فاطمه زهرا گرزین

سال 1399: خانم ها مهناز بهلکه، صفیه کاظمی، صدیقه شفیعی، سمیه حاجی نجفی، سیده آنوشا قدس علوی، فاطمه گرزین، مریم ذوقی، مریم مارزلو، زینب سلامت، نجمه اخلی، سپیده مهرانی

سال 1398: خانم‌ها زهرا سپهری، سیده آنوشا قدس علوی، نفیسه رستمانی، سلیمه کارگر

سال 1397: خانم‌ها ملیحه مقصودلو، سمیه حاجی نجفی، نفیسه رستمانی، صدیقه شفیعی، مریم گرزین، سمیه مهاجر میقانی، مریم کشیر

سال 1396:  خانم‌ها اعظم قوی اندام، نوشین مقدم، واله طاهری، نرگس سلیمانی، زینب سلامت، معصومه شعبانی

سال 1395: خانم‌ها هاجر کریمی، سهیلا کر، مهناز بهلکه، صفیه کاظمی، افضل السادات برهانی، فاطمه افتخارالدین

سال 1394: خانم‌ها سمیه میرحیدری، مریم مارزلو

سال 1393: خانم‌ها زینب سلامت، سهیلا کر، نرگس اصفهانی نیا، فاطمه گرزین، نوشین مقدم، مریم کشیر، صفیه کاظمی

سال 1392: خانم‌ها سپیده مهرانی، نازنین مقصودلو، سمیه میرحیدری، منصوره محمدزمانی

سال 1391: خانم‌ها صدیقه شفیعی، مژگان الهامیان، سمیه مهاجر میقانی، مریم کشیر، نجمه اخلی، مریم گرزین، مریم رضوانی

سال 1389: خانم‌ها ساره مقصودلو، نجیبه میرکتولی، مریم مارزلو، فاطمه زهرا گرزین، ماریه ایزد، صدیقه شفیعی، افضل السادات برهانی، لیلا صفریتجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه گلستان، سال 1400؛ مشاهده متن خبر و مشاهده اسامی پژوهشگران برجسته و برتر دانشگاه


افتخاری دیگر برای دانشگاه گلستان؛کسب دو مدال برنز در جشنواره بین المللی اختراعات و نوآوری خیام توسط خانم دکتر نسیبه حاجیلری، عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی؛ مشاهده متن کامل خبر


افتخاری دیگر برای دانشگاه گلستان؛ کسب رتبه ششم چاپ بیشترین مقاله در حوزه انرژی های نو توسط خانم دکتر معصومه رحیمی عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه؛ مشاهده متن کامل خبر


برای اولین بار در کشور، تولید "روغن ترانسفورماتور" توسط خانم دکتر نسیبه حاجیلری، عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه؛ مشاهده متن کامل خبر


تجلیل از شش عضو هیات علمی دانشگاه گلستان در جشنواره بانوی قلم؛ مشاهده متن کامل خبر


تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه گلستان، سال 1399؛ مشاهده متن کامل خبر


پذیرش طرح خانم دکتر مهناز اقدسی، عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان در پنجمین دوره طرح‌ شهید احمدی روشن؛ مشاهده متن کامل خبر


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • امور زنان و خانواده
  • افتخارات
تعداد بازدید: 820