کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

تازه‌های کتابخانه

فهرست کتاب‌های تهیه‌شده بر اساس درخواست‌ها و لیست سفارش نهایی خرید

درخواست‌های خرید منابع که از طریق گروه‌های آموزشی یا مراجعه‌کنندگان به دفتر کتابخانه ارسال می‌شوند، پس از کنترل و بررسی با مجموعه موجود، برای خرید و تهیه به کتابفروشی یا ناشر سفارش داده خواهند شد.


فهرست کتاب‌هایی که در دی و بهمن ماه 1396 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که اسفند ماه 1396 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌های حوزه روابط عمومی که 1396/12/26 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که فروردین ماه 1397 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت نمایید.

 

تازه‌های خرید کتاب و کتاب­‌هایی که به مخزن کتابخانه انتقال یافته‌اند

تازه‌های خرید: کتاب‌هایی که پس از سفارش به کتابفروشی یا ناشر، تهیه و به دفتر کتابخانه ارسال می‌شوند.

کتاب‌های خریداری‌شده، پس از انجام فرایند ثبت منابع و آماده‌سازی، به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد (مخزن و امانت) انتقال داده خواهند شد.­


فهرست کتاب‌هایی که مهر ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که آبان ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که آذر ماه تا 25 بهمن ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت نمایید.


فهرست پایان‌نامه‌هایی که آذر ماه تا اسفند ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که در 20-96/12/01 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که از 96/12/21 تا 97/01/28 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


  • برچسب ها:
  • منابع کتابخانه
  • تازه‌های کتابخانه
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 256