کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

تازه‌های کتابخانه

درخواست‌های خرید کتاب و لیست سفارش نهایی خرید درخواست‌ها

درخواست‌های خرید منابع که از طریق گروه‌های آموزشی یا مراجعه‌کنندگان به دفتر کتابخانه ارسال می‌شوند، پس از کنترل و بررسی با مجموعه موجود، برای خرید و تهیه به کتابفروشی یا ناشر سفارش داده خواهند شد.

 

 


تازه‌های خرید کتاب و کتاب­‌هایی که به مخزن کتابخانه انتقال یافته‌اند

تازه‌های خرید: کتاب‌هایی که پس از سفارش به کتابفروشی یا ناشر، تهیه و به دفتر کتابخانه ارسال می‌شوند.

کتاب‌های خریداری‌شده، پس از انجام فرایند ثبت منابع و آماده‌سازی، به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد (مخزن و امانت) انتقال داده خواهند شد.­


فهرست کتاب‌هایی که مهر ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت نمایید.


تعداد بازدید: 53