کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

ارتباط با ما

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه: استان گلستان-گرگان-خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان- كتابخانه مركزي و مرکز اسناد - بخش مخزن و امانت کتابخانه

شماره تماس: ۴-۳۲۲۵۴۱۶۳  ۰۱۷ - داخلی ۳۲۷


دفتر کتابخانه و مرکز نشر: استان گلستان-گرگان-خیابان ولی‌عصر (عج)-عالت ۱۵-سازمان مرکزی دانشگاه گلستان-طبقه سوم-دفتر کتابخانه و مرکز نشر

شماره تماس:  ۳۲۳۲۲۸۱۴  ۰۱۷

نمابر:  ۳۲۳۲۲۸۱۰  ۰۱۷

پست الکترونیکی:   unilib@gu.ac.ir

وب‌سایت:  http://w3.gu.ac.ir/library/HomePage


تعداد بازدید: 46