معاونت پژوهش و فناوری

معرفی کارشناسان

 

 

نام و نام خانوادگی: صدیقه شفیعی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زیست‌شناسی-اکولوژی و سیستماتیک گیاهی

سمت: کارشناس امور پژوهشی

پست الکترونیک: s.shafiei@gu.ac.ir 

شماره تماس: 32303987-017

شماره تماس: 38735110-017
 

 
نام و نام خانوادگی: نرگس سلیمانی
مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: بهداشت و بیماری‌های آبزیان

سمت: کارشناس نشریات و طرح‌های پژوهشی

پست الکترونیک: n.soleimani@gu.ac.ir

شماره تماس: 38735400-017


تعداد بازدید: 2405