معاونت پژوهش و فناوری

معرفی کارکنان

 

نام و نام خانوادگی: صدیقه شفیعی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زیست‌شناسی-اکولوژی و سیستماتیک گیاهی

سمت: کارشناس امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی: نرگس سلیمانی

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: بهداشت و بیماری‌های آبزیان

سمت: کارشناس نشریات و طرح‌های پژوهشی


تعداد بازدید: 300