معاونت پژوهش و فناوری

آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آئین نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی برای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی هیئت امنائی کشور

شیوه نامه تشویق نشریات علمی داخلی نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبر

آیین‌نامه تشکیل قطب علمی

آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحد های پژوهشی در دانشگاهها

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

آیین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

مصوبه مورخ 13/10/91 هیأت محترم وزیران در خصوص ارز فرصت مطالعاتی

آیین نامه مصوب آزمایشگاه مرکزی دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش عالی

آیین نامه نحوه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

آیین نامه همایش‌های علمی

نحوه برگزاری همایش های بین المللی

سند راهبردی توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور  در سال 95-سازمان امور دانشجویان

آئین نامه اعطای وام دانشجویی ویژه دانشجویان دکترا

آیین نامه نحوه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا و مقالات علمی و پژوهشی و ISI مرتبط با صندوق توسعه ملی

شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکترا پژوهش محور

دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی


تعداد بازدید: 1068