معاونت پژوهش و فناوری

معرفی معاونت

نام و نام خانوادگی مهدی غفاری
سمت معاون پژوهش و فناوری
رشته تحصیلی مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
آخرین درجه تحصیلی دکتری
محل و تاریخ اخذ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی-1391
رتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی پلیمر
پست الکترونیک m.ghaffari@gu.ac.ir
تلفن تماس 017-32303988  
فاکس 017-32303988  

 


تعداد بازدید: 1216