معاونت پژوهش و فناوری

معرفی معاونت

نام و نام خانوادگی: حسین مومنی

سمت: معاون پژوهش و فناوری

رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار

آخرین درجه تحصیلی: دکتری

محل اخذ مدرک: دانشگاه علم و صنعت - ایران

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: h.momeni@gu.ac.ir

صفحه شخصی


تعداد بازدید: 3157