معاونت پژوهش و فناوری

معرفی معاونت

نام و نام خانوادگی
حسین مومنی
سمت معاون پژوهش و فناوری
رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
آخرین درجه تحصیلی دکتری
محل و تاریخ اخذ

دانشگاه علم و صنعت - کشور ایران

رتبه علمی استادیار
گروه آموزشی

کامپیوتر

پست الکترونیک h.momeni@gu.ac.ir
تلفن تماس 017-32303988  
فاکس 017-32303988  

 


تعداد بازدید: 1676