معاونت پژوهش و فناوری

معرفی شورای پژوهشی

 

 

شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه :

شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور تدوین برنامه های پژوهشی و فناوری و تعیین راهکارهای مناسب در راستای اعتلای پژوهش و فناوری تشکیل می شود.


تعداد بازدید: 3071