معاونت پژوهش و فناوری

کارشناس دفتر معاونت پژوهش و فناوری

 

نام و نام خانوادگی: علی جافر نوده

سمت: کارشناس دفتر حوزه معاونت پژوهش و فناوری

رشته تحصیلی: حسابداری

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: 

شماره تماس: 38735000-017


  • برچسب ها:
  • کارشناس دفتر
  • پژوهشی
تعداد بازدید: 2564