معاونت پژوهش و فناوری

کارشناس دفتر معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: الهه تاجیک

سمت: کارشناس دفتر حوزه معاونت پژوهش و فناوری

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

پست الکترونیکی: 

شماره تماس: 38735000-017


  • برچسب ها:
  • کارشناس دفتر
  • پژوهشی
تعداد بازدید: 2299