معاونت پژوهش و فناوری

اعضای شورای پژوهشی

 

 

ترکیب شورای پژوهشی :

- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (آقای دکتر محمد فرخ زاد)

- معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (آقای دکتر محسن مظاهری تهرانی)

- مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه (خانم دکتر پونه ابراهیمی)

- رییس گروه فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه 

-مدیر مرکز رشد مشترک دانشگاه و پارک علم و فناوری (آقای دکتر علی عرب مفرد)

- مدیر اداره روابط بین‌الملل دانشگاه (آقای دکتر سید احمد حسینی)

- مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه (آقای دکتر کامل عبدالله نژاد)

- معاونان پژوهشی دانشکده‌ها (آقایان دکتر سید محمد فاطمی، دکتر حسین کریمیان، دکتر حسن نظبف، خانم دکتر سمیه عمادالدین)

- یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه 

- دو نفر نماینده اعضای هیات علمی دانشگاه (آقای دکتر مجید زیارتبان، خانم دکتر نسیبه حاجیلری)

 

  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • شورای پژوهشی
تعداد بازدید: 4486