معاونت پژوهش و فناوری

اعضای شورای پژوهشی

 

 

ترکیب شورای پژوهشی :

- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (آقای دکتر حسین مومنی)

- معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (آقای دکتر خدارحم بزی)

- مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه (خانم دکتر پونه ابراهیمی)

- مدیر مرکز رشد و گروه پژوهش‌ های کاربردی و کارآفرینی دانشگاه (آقای دکتر حسن دلیری)

- مدیر اداره روابط بین‌الملل دانشگاه (آقای دکتر سید احمد حسینی)

- مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه

- معاونان پژوهشی دانشکده‌ها (آقایان دکتر رحیم خباز، دکتر نوروز نیمروزی، دکتر سیدمحمدجواد حسینی کهساری، خانم دکتر نسیبه حاجیلری)

- یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه (آقای دکتر محمد مقصودلو)

- دو نفر از پژوهشگران برجسته دانشگاه (آقایان دکتر حمیدرضا صادقی‌پور، دکتر حسن دلیری)

 

  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • شورای پژوهشی
تعداد بازدید: 3083