معاونت پژوهش و فناوری

اعضای شورای پژوهشی

 

ترکیب شورای پژوهشی :

- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

- معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- مدیر امور پژوهشی دانشگاه

- مدیر مرکز کارآفرینی، ارتباط با جامعه و رشد واحدهای فناور

- معاونان پژوهشی دانشکده ها

- یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه

- دو نفر از پژوهشگران برجسته دانشگاه

 

  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • شورای پژوهشی
تعداد بازدید: 1373