دانشکده فنی و مهندسی گرگان

معرفی ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی:                دکتر سید محمد جواد حسینی کهساری

 

درجه و تخصص :                                    دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

دانشگاه محل اخذ مدرک :              دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مرتبه علمی :                                          دانشیار

زمینه های پژوهشی :
                                     •  نانو سیال

                                     •  مواد تغییر فاز دهنده

                                     • انرژی های نو

                                     •  مبدل حرارتی

پست الکترونیک :                                         mj.hosseini@gu.ac.ir

                                                    mohammad.hosseini.86@gmail.com

وظایف و اختیارات:

- ایجاد نظم و انظباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به مدیران گروه ها 

- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود 

- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده 

- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پزوهشی و فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشکده 

- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده - ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه 

- بررسی صلاحیت مدیران گروه ها و اظهار نظر درباره آنان


تعداد بازدید: 4902