دانشکده فنی و مهندسی گرگان

معرفی ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی:                دکتر سید رسول داودی

درجه و تخصص :                           دکتری مهندسی عمران راه و حمل و نقل

دانشگاه محل اخذ مدرک :              دانشگاه UPM

مرتبه علمی :                                دانشیار

زمینه های پژوهشی :
                           •  برنامه ريزي حمل و نقل
                           • طراحی راه و اصلاح طرح هندسی معابر و تقاطعات
                           • ايمنی راه و مميزي ايمنی راه
                           • حمل و نقل هوشمند و شهر هوشمند
                           • مدل سازي در حمل و نقل
                           • طراحی فرودگاه و عوامل پروازي

پست الکترونیک :                                             r.davoodi@gu.ac.ir
                                                              sra.davoodi@gmail.com   
  

وظایف و اختیارات:

- ایجاد نظم و انظباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به مدیران گروه ها 

- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود 

- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده 

- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پزوهشی و فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشکده 

- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده - ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه 

- بررسی صلاحیت مدیران گروه ها و اظهار نظر درباره آنان


تعداد بازدید: 4512