دانشکده فنی و مهندسی گرگان

کارپرداز

 

نام و نام خانوادگی :      علی جافر نوده

مدرک تحصیلی :                        کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :                         حسابداری

 

شماره های تماس :                    32220776 - 017  

ایمیل دانشگاه :                          a.jafar@gu.ac.ir

 


تعداد بازدید: 1404