دانشکده فنی و مهندسی گرگان

مسئول دفتر

 

نام و نام خانوادگی :     مجید مهری

مدرک تحصیلی :                            کارشناسی

رشته تحصیلی :                            مدیریت دولتی



شماره های تماس :          9 - 32441003 - 017  داخلی 101

فاکس :                            32430516- 017

ایمیل دانشگاه :                m.mehri@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 3049