دانشکده فنی و مهندسی گرگان

مسئول دفتر

 

نام و نام خانوادگی :     مجید مهری

مدرک تحصیلی :                            کارشناسی

رشته تحصیلی :                            مدیریت دولتیشماره های تماس :           32254164- 017  داخلی 300

 

ایمیل دانشگاه :                m.mehri@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 3360