دانشکده فنی و مهندسی گرگان

کارشناسان آموزش

نام و نام خانوادگی :      نازنین مقصودلو

مدرک تحصیلی :                        کارشناسی

رشته تحصیلی :                        مترجمی زبان انگلیسی

 

شماره های تماس :                   9 - 32441003 - 017  داخلی   113   و     32441002 - 017

ایمیل دانشگاه :                        n.maghsoudlou@gu.ac.ir

 


 

نام و نام خانوادگی :      مریم شاه حسینی

مدرک تحصیلی :                        کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :                         فیزیک

 

شماره های تماس :                    9 - 32441003 - 017  داخلی   113   و     32441002 - 017

ایمیل دانشگاه :                          m.shahhoseini@gu.ac.ir

 


 

نام و نام خانوادگی :      علی مصدق

مدرک تحصیلی :                        کارشناسی 

رشته تحصیلی :                         -

 

شماره های تماس :                    

ایمیل دانشگاه :                          


تعداد بازدید: 1416