دانشکده فنی و مهندسی گرگان

کارشناسان آموزش

 

نام و نام خانوادگی :      اکرم نوروزی

مدرک تحصیلی :                        کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :                        مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

 

شماره های تماس :                   32441002 - 017

ایمیل دانشگاه :                        a.norouzi@gu.ac.ir

  

نام و نام خانوادگی :      خانم زینب سلامت

مدرک تحصیلی :                        کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :                        مدیریت دولتی

 

شماره های تماس :                     32229068- 017 

ایمیل دانشگاه :                         z.salamat@gu.ac.ir 

نام و نام خانوادگی :      خانم مریم بیانی

مدرک تحصیلی :                        کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :                        علوم و تکنولوژی پلیمر

 

شماره های تماس :                     32229068- 017 

ایمیل دانشگاه :                     maryambayani67@gmail.com


تعداد بازدید: 4623