دانشکده فنی و مهندسی گرگان

تاریخچه

دانشکده فنی و مهندسی گرگان در سال 1388 تاسیس گردید و با مجوز وزارت علوم در 4 رشته مهندسی برق، مهندسی پلیمر، مهندسی عمران و مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفت. در سال 1389 رشته مهندسی  معماری مقطع کارشناسی به رشته های دانشکده اضافه گردید.

در سال 1391 مجوز جذب دانشجو کارشناسی ارشد برق-الکترونیک را دریافت نمود، در سال 1393 کارشناسی مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی پلیمر-پلیمر ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ، مهندسی عمران-حمل و نقل و مهندسی معماری-معماری به دفترچه انتخاب رشته های وزارت علوم برای دانشکده فنی و مهندسی گرگان اضافه گردید و در این مقاطع پذیرش دانشجو داشته است.

همچنین در سال 1394 کارشناسی ارشد  رشته های  مهندسی  برق-افزاره های میکرو  و  مهندسی عمران-ژئوتکنیک و در سال 1395 کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق-مکاترونیک و مهندسی عمران-سازه به رشته های دانشکده اضافه گردید و در این رشته ها پذیرش دانشجو داشته است.

روئسای پیشین دانشکده از سال 1388 تاکنون دکتر طبرسا، دکتر فرخ زاد، دکتر فصیحی، دکتر هزارجریبی، دکتر مومنی و دکتر غفاری بوده اند


  • برچسب ها:
  • مهندسی برق
  • مهندسی پلیمر
  • مهندی عمران
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی معماری
  • مهندسی مکانیک
تعداد بازدید: 6574