دانشکده فنی و مهندسی گرگان

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه ها و مصوبات کارشناسی

شماره

موضوع

دریافت قایل

1

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

و شیوه نامه اجرایی

(آیین نامه مصوب جلسه ۸۵۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۱۶)

 

 

 

2

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

   


آیین نامه ها و مصوبات کارشناسی ارشد

شماره

موضوع

دریافت فایل

 

1

آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و بعد از آن

(مصوب جلسه ۸۶۶ مورخه ۱۳۹۴/۰۷/۰۴)

   
2

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و بعد از آن

   

آئین نامه استعداد های درخشان

آیین نامه جدید نظام وظیفه

آیین نامه نحوه حمایت پارک های علم و فناوری از فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی در حوزه کار آفرینی و نوآوری

شیوه نامه اجرایی دروس کار آموزی

 

 


تعداد بازدید: 1691