معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعات پشتیبانی برای آزمون های مجازی پایان نیمسال

سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

نظر به برگزاری مجازی آزمون های پایان ترم دانشگاه شماره های تماس عوامل اجرایی هر دانشکده به شرح ذیل اعلام می­ گردد. مسئول اصلی برگزاری و راهنمای اصلی رفع مشکلات هر درس استاد درس می‏ باشد، در صورت استمرار مشکل با توجه به دانشکده خود با شماره های تماس اعلام شده و یا با استفاده از  لینک پشتیبان ها نسبت به پیگیری حل مشکل اقدام نمایید.

 

مرکز رایانه و انفورماتیک آموزش دانشگاه

نام و نام خانوادگی

عنوان

شماره تماس

عبدالمجید اونق

دبیر اجرایی دانشگاه

017-38734030

مژگان الهامیان

دستیار دبیر

017-38734060

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

   ارتباط آنلاین با: 

    کارشناس آموزش اول               کارشناس آموزش دوم                                 کارشناس فنی

نام و نام خانوادگی

عنوان

شماره تماس

علی مصدق

دبیر اجرایی دانشکده

017-32441002

اکرم نوروزی

دستیار دبیر

017-32441002

مریم بیانی

دستیار دبیر

(داخلی113)   8-23441003-017

رضا مقصودلوراد

دستیار دبیر

(داخلی113)   8-23441003-017

علی اصغر ملک

پشتیبان فنی

(داخلی113)   8-23441003-017

هادی کلاته

دستیار پشتیبان فنی

(داخلی113)   8-23441003-017

دانشکده علوم پایه

ارتباط آنلاین با: 

    کارشناس آموزش اول                کارشناس آموزش دوم                                 کارشناس فنی

نام و نام خانوادگی

عنوان

شماره تماس

فاطمه افتخارالدین

دبیر اجرایی دانشکده

017-32221686

لیلا غریبیان

دستیار دبیر

017-32221686

افضل سادات برهانی

پشتیبان فنی

(داخلی238)   4-32254163-017

نجمه اخلی

پشتیبان فنی

(داخلی239)   4-32254163-017

نوشین مقدم

پشتیبان فنی

(داخلی227)   4-32254163-017

سهیلا کر

پشتیبان فنی

(داخلی229)   4-32254163-017

اعظم قوی اندام

پشتیبان فنی

(داخلی264)   4-32254163-017

رئوف مازندرانی

پشتیبان فنی

(داخلی226)   4-32254163-017

مهرداد مقصودلو

پشتیبان فنی

(داخلی235)   4-32254163-017

سهره علیمحمدزاده

پشتیبان فنی

(داخلی263)   4-32254163-017

سپیده مهرانی

پشتیبان فنی

(داخلی256)   4-32254163-017

عبدالرضا شریفی

پشتیبان فنی

(داخلی260)   4-32254163-017

سیدحسن خالقی

پشتیبان فنی

(داخلی259)   4-32254163-017

محمد رضایی نژاد

پشتیبان فنی

(داخلی274)   4-32254163-017

فاطمه گرزین

پشتیبان فنی

017-32245882

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

ارتباط آنلاین با: 

    کارشناس آموزش اول               کارشناس آموزش دوم                                 کارشناس فنی

نام و نام خانوادگی

عنوان

شماره تماس

زهرا اسدی

دبیر اجرایی دانشکده

(داخلی111)   34266235-017

هاجر کریمی

دستیار دبیر

(داخلی112)   34266235-017

محمدمهدی علی آبادی

پشتیبان فنی

(داخلی106)   34266235-017

دانشکده علوم انسانی

ارتباط آنلاین با: 

    کارشناس آموزش اول               کارشناس آموزش دوم                                 کارشناس فنی

نام و نام خانوادگی

عنوان

شماره تماس

نفیسه عباسی

دبیر اجرایی دانشکده

017-38737030

سمیه مهاجر

دستیار دبیر

017-38737020

واله طاهری

دستیار دبیر

017-38737050

حامد تازیکه

دستیار دبیر

017-38737290

سمیه میرحیدری

پشتیبان فنی

017-38737130

محمد تربتی

پشتیبان فنی

017-38737130

 


تعداد بازدید: 4324