سامانه آموزش مجازی

لیست شماره تماس های کارشناسان آموزش مجازی

چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

 

دانشکده علوم پایه

شماره دفتر

کارشناس انفورماتیک

فاطمه افتخارالدین

32221686

سید حامد حسینی

32254167

کارشناس آموزش

فاطمه افتخارالدین

32221686

لیلا غریبیان

32221686

دانشکده علوم انسانی

شماره دفتر

کارشناس انفورماتیک

محمد اردنجی

38735550

مریم شهرکی

38737130

کارشناس آموزش

داود حاجیلری

38737020

احسان زینتی

38737290

نفیسه عباسی

38737030

مهدی امیدیان

32229068

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

شماره دفتر

کارشناس انفورماتیک

محمد مقصودلو

32254167

علی ملک

32229068

کارشناس آموزش

اکرم نوروزی

32441002

علی اکبر مصدق

32441002

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

شماره دفتر

کارشناس انفورماتیک

محمد مهدی علی آبادی

34266235 (داخلی 106)

محمد تربتی نژاد

32254167

کارشناس آموزش

وجیهه جعفری

34236493

هاجر کریمی

34266235 (داخلی 112)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 521