دانشکده علوم

مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی:  مریم کشیر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی

سمت: مسئول دفتر

شرح وظایف:

-        انجام امور اپراتوری، پست الكترونيك و سامانه پيامكي دانشكده

-        انجام هماهنگی لازم برای برنامه های مختلف حوزه از قبيل جلسات، ملاقات‌ها، بازدیدها و ...‏

-        تهیه و تنظیم گزارشات پیرامون وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مدیران حوزه‏

-        پیگیری نامه های وارده به دفتر و ارسال آن به دبیرخانه

-        تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات و جدول های مربوط به حوزه

-        دريافت ليست حضور وغياب ماهيانه پرسنل وتنظيم واصلاح موارد لازم وارسال پس از تاييد مقام مافوق

-        ‏ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

آدرس: گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان  دانشكده علوم

تلفن: 

فاکس: 

پست الکترونیک (email): sciencefaculty@gu.ac.ir

صفحه وب شخصی:


تعداد بازدید: 78