حسن نظیف

رشته تحصیلی

معماری

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

معماری

مرتبه علمی

مربی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

آموزش پایه معماری - پایداری

حسن نظیف
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.