حامد رضایی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش زمین‌شناسی مهندسی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

حامد رضایی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.