مهدی غفاری

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع پلیمر

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

پلیمر

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

سینتیک پخت - نانو کامپوزیت ها

مهدی غفاری
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.