حسن دلیری

رشته تحصیلی

اقتصاد - گرایش اقتصاد

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه بوعلی سینا - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد پولی، مدلهای تعادل عمومی

حسن دلیری
  • 1. عمادزاده، مصطفي؛ دليري، حسن ، بررسي مزيت‌نسبي توليد و تخمين واردات برنج در ايران ، فصلنامه اقتصاد مقداری ، (1386/1/1) ، شماره سوم، پیاپی 14، ، 45-23.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.