نشریات دانشگاهی

انتشار 111 شماره از نشریات دانشجویی

نشریات دانشگاهی
۲۰ دی ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ تعداد نشریات منتشر شده از دی ماه 92 تا دی ماه 96 به 111 شماره رسید. دکتر عبدالرحمان علیزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه در این باره گفت: تعداد نشریات دانشجویی منتشر شده...


مصوبات جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

نشریات دانشگاهی
۱۹ دی ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 در دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار گردید و پس از بحث و بررسی با درخواست مدیران مسئول...