علی بیگلری فدافن

رشته تحصیلی

عمران - گرایش سازه

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه گلاسگو - کشور اسکاتلند

زمینه ها و علایق پژوهشی

مکانيک محاسباتی کاربردی - مواد مرکب و خاص-تحليل های پيشرفته غير خطی ايستا و پويا

علی بیگلری فدافن
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.