سیدعلی اصغر حسین زاده اطاقسرا

رشته تحصیلی

عمران - گرایش سازه

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

سازه های نازک دیواری - اثر تعامل ساختار خاک-مقاوم سازی لرزه ای سازه ها و پل ها

سیدعلی اصغر حسین زاده اطاقسرا
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.