معاونت اداری، مالی و عمرانی

قرارداد رفاهی با مجموعه قصر خورشید

 

    جهت رفاه حال کارکنان محترم دانشگاه گلستان، قرارداد همکاری با مجموعه قصر خورشید منعقد گردیده است بر طبق این قرارداد هزینه تخفیف 15% در تمامی روزهای هفته و تخفیف 10% در روزهای پنجشنبه و جمعه شامل حال کارکنان دانشگاه گلستان خواهد بود. شایان ذکر است همراه داشتن کارت پرسنلی برای استفاده از این تخفیف الزامی است.

آدرس: گرگان - بلوار ناهارخوران - مجموعه قصر خورشید - شماره تماس