معاونت اداری، مالی و عمرانی

معاون اداری مالی


 نام و نام خانوادگی: یدالله هزارجریبی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: میکروالکترونیک

 مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاون اداری و مالی

آدرس پست الکترونیک: y.hezarjaribi@gu.ac.ir

شماره تماس : 58228771


تعداد بازدید: 327