معاونت اداری، مالی و عمرانی

قرارداد رفاهی با رستوران میخوش

شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

جهت رفاه حال کارکنان محترم دانشگاه گلستان، قرارداد همکاری با رستوران میخوش منعقد گردیده است بر طبق این قرارداد هزینه تخفیف 15% در تمامی روزهای هفته شامل حال کارکنان دانشگاه گلستان خواهد بود. شایان ذکر است همراه داشتن کارت پرسنلی برای استفاده از این تخفیف الزامی است.


تعداد بازدید: 188