مدیریت امور اداری و پشتیبانی

لیست کشیک نقلیه

لیست رانندگان کشیک وآماده اسفند ماه 1396 و در انتهای صفحه فروردین 97

ایام هفته

تاریخ

کشیک

آماده

سه شنبه

01/12/96

تازیکه

*****

چهارشنبه

02/12/96

جبلی

دارینی

پنج شنبه

03/12/96

آلوستانی

*****

جمعه

04/12/96

مهاجر

*****

شنبه

05/12/96

دارینی

آلوستانی

یکشنبه

06/12/96

کریم آبادی

عتیقی

دوشنبه

07/12/96

کاوردین

جبلی

سه شنبه

08/12/96

عتیقی

مهاجر

چهارشنبه

09/12/96

تازیکه

دارینی

پنج شنبه

10/12/96

جبلی

*****

جمعه

11/12/96

آلوستانی

*****

شنبه

12/12/96

مهاجر

عتیقی

یکشنبه

13/12/96

دارینی

جبلی

دوشنبه

14/12/96

کریم آبادی

مهاجر

سه شنبه

15/12/96

کاوردین

دارینی

چهارشنبه

16/12/96

عتیقی

آلوستانی

پنج شنبه

17/12/96

تازیکه

*****

جمعه

18/12/96

جبلی

*****

شنبه

19/12/96

آلوستانی

دارینی

یکشنبه

20/12/96

مهاجر

عتیقی

دوشنبه

21/12/96

دارینی

جبلی

سه شنبه

22/12/96

کریم آبادی

آلوستانی

چهارشنبه

23/12/96

کاوردین

مهاجر

پنج شنبه

24/12/96

عتیقی

*****

جمعه

25/12/96

تازیکه

*****

شنبه

26/12/96

جبلی

آلوستانی

یکشنبه

27/12/96

آلوستانی

عتیقی

دوشنبه

28/12/96

مهاجر

جبلی

سه شنبه

29/12/96

دارینی

*****

**

**

**

**

**

**

**

**

       * راننده آماده از ساعت 16 الی 18 ، راننده کشیک از ساعت 16 الی 7 صبح فردا *

 

بسمه تعالی

لیست رانندگان کشیک وآماده فروردین ماه 1397

ایام هفته

تاریخ

کشیک

آماده

چهارشنبه

01/01/97

کریم آبادی

*****

پنج شنبه

02/01/97

کاوردین

*****

جمعه

03/01/97

عتیقی

*****

شنبه

04/01/97

تازیکه

*****

یکشنبه

05/01/97

جبلی

*****

دوشنبه

06/01/97

آلوستانی

*****

سه شنبه

07/01/97

مهاجر

*****

چهارشنبه

08/01/97

دارینی

*****

پنج شنبه

09/01/97

کریم آبادی

*****

جمعه

10/01/97

کاوردین

*****

شنبه

11/01/97

عتیقی

*****

یکشنبه

12/01/97

تازیکه

*****

دوشنبه

13/01/97

جبلی

*****

سه شنبه

14/01/97

آلوستانی

دارینی

چهارشنبه

15/01/97

مهاجر

عتیقی

پنج شنبه

16/01/97

دارینی

*****

جمعه

17/01/97

کریم آبادی

*****

شنبه

18/01/97

کاوردین

جبلی

یکشنبه

19/01/97

عتیقی

آلوستانی

دوشنبه

20/01/97

تازیکه

مهاجر

سه شنبه

21/01/97

جبلی

دارینی

چهارشنبه

22/01/97

آلوستانی

عتیقی

پنج شنبه

23/01/97

مهاجر

*****

جمعه

24/01/97

دارینی

*****

شنبه

25/01/97

کریم آبادی

*****

یکشنبه

26/01/97

کاوردین

جبلی

دوشنبه

27/01/97

عتیقی

آلوستانی

سه شنبه

28/01/97

تازیکه

مهاجر

چهارشنبه

29/01/97

جبلی

دارینی

پنج شنبه

30/01/97

آلوستانی

*****

جمعه

31/01/97

مهاجر

*****

       * راننده آماده از ساعت 16 الی 18 ، راننده کشیک از ساعت 16 الی 7 صبح فردا *           


تعداد بازدید: 117