مدیریت امور اداری و پشتیبانی
اخبار

تأمین 1800 اصله نهال به مناسبت روز درختکاری

مدیریت امور اداری
۱۸ اسفند ۱۳۹۷

مهندس محمد رضایی نژاد مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه در حاشیه آیین روز درختکاری گفت: هفته منابع طبیعی و روز درختکاری یادآور احترام به محیط زیست و کوشش در جهت حفظ و مراقبت از منابع طبیعی و تأمین اقلیمی مناسب...


نشست مدیر اداری و پشتیبانی با مسئولین دفاتر دانشگاه

مدیریت امور اداری
۱۳ اسفند ۱۳۹۷

نشست مدیر اداری و پشتیبانی با مسئولین دفاتر در هفته اول اسفندماه در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید. دکتر منوچهر بابانژاد معاون اداری و مالی دانشگاه با حضور در این جلسه پیرامون اهمیت کار...