مدیریت امور اداری و پشتیبانی

معرفی کارشناسان مدیریت امور اداری

   نام و نام خانوادگی: عماد دهقان راد
 مدرک تحصیلی: کارشناسی
 رشته تحصیلی: مهندسی برق
 سمت: کارشناس اداری و پشتیبانی
 آدرس پست الکترونیک: e.dehghanrad@gu.ac.ir

 

 نام و نام خانوادگی: سیدجواد جعفری
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی: زمین شناسی
 سمت: مسئول انبار
 آدرس پست الکترونیک: j.jafari(aatt)gu.ac.ir 

 

   نام و نام خانوادگی: امین مقصودلو
 مدرک تحصیلی: کارشناسی
 رشته تحصیلی: حسابداری
 سمت:مسئول امور کشاورزی و فضای سبز
 آدرس پست الکترونیک: a.maghsoudloo@gu.ac.ir  

 

   نام و نام خانوادگی: مرتضی مهاجر ابرسجی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی: حسابداری
 سمت: مسئول امور پشتیبانی
 آدرس پست الکترونیک: m.mohajer@gu.ac.ir

 

   نام و نام خانوادگی: سید جابر میر بهبهانی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی: زیست
 سمت: کارپرداز
 آدرس پست الکترونیک: j.m.behbehani@gu.ac.ir

 

   نام و نام خانوادگی: علی جافر نوده
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی: حسابداری
 سمت: کارپرداز
 آدرس پست الکترونیک: a.jafar@gu.ac.ir

 


  • برچسب ها:
  • معرفی
  • کارشناسان
  • مدیریت امور اداری
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 123