مدیریت امور اداری و پشتیبانی

معرفی کارشناسان مدیریت امور اداری

 

 نام و نام خانوادگی: سیدجواد جعفری
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی: زمین شناسی
 سمت: مسئول انبار
 آدرس پست الکترونیک: j.jafari(aatt)gu.ac.ir 

 

 نام و نام خانوادگی: امین مقصودلو

 مدرک تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: حسابداری

 سمت:مسئول امور کشاورزی و فضای سبز

 آدرس پست الکترونیک: a.maghsoudloo@gu.ac.ir  

 

 

 نام و نام خانوادگی: مرتضی مهاجر ابرسجی

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: حسابداری

 سمت: مسئول امور پشتیبانی

 آدرس پست الکترونیک: m.mohajer@gu.ac.ir

 

 

 نام و نام خانوادگی: سید جابر میر بهبهانی

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: زیست

 سمت: کارپرداز

 آدرس پست الکترونیک: j.m.behbehani@gu.ac.ir


  • برچسب ها:
  • معرفی
  • کارشناسان
  • مدیریت امور اداری
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 713