اداره کارگزینی و رفاه

بیمه تکمیلی سال 98

معرفی
۲۲ مهر ۱۳۹۸

فرم کارمند نمونه

معرفی
۲۰ مهر ۱۳۹۸

فروش اقساطی فرش فرهی

معرفی
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضا هیات علمی (250 میلیون تومان)

معرفی
۲۳ دی ۱۳۹۷

انعقاد تفاهم نامه دانشگاه گلستان با فروشگاه ادریسی

معرفی
۱۲ دی ۱۳۹۷

معرفی حساب مسکن جوانان با آتیه ای طلایی

معرفی
۲۲ مهر ۱۳۹۷

معرفی حساب مسکن جوانان با آتیه ای طلایی


مفاد تفاهم نامه جهت استفاده از خدمات دانش آموختگان دانشگاه روزانه دولتی برای انجام طرح خدمت سربازی - امریه

معرفی
۱۸ مهر ۱۳۹۷

 مفاد تفاهم نامه جهت استفاده از خدمات دانش آموختگان دانشگاه روزانه دولتی برای انجام طرح خدمت سربازی - امریه


اطلاعیه پذیرش در مجتمع فرهنگی آموزشی طاها در مشهد مقدس

معرفی
۴ مهر ۱۳۹۷

اطلاعیه پذیرش در مجتمع فرهنگی آموزشی طاها در مشهد مقدس


امکانات رفاهی تابستانه دانشگاه کوثر بجنورد

معرفی
۴ تیر ۱۳۹۷

امکانات رفاهی تابستانه دانشگاه بین الملی امام رضا (مشهد)

معرفی
۳۰ خرداد ۱۳۹۷

صفحه:  123