اداره کارگزینی و رفاه

ضوابط استفاده از مهمانسرای دانشگاه نیشابور

معرفی
۴ آبان ۱۴۰۰

بیمه تکمیلی سال 1400

معرفی
۱۸ مهر ۱۴۰۰

بیمه تکمیلی سال 99

معرفی
۱۴ مهر ۱۳۹۹

بیمه تکمیلی سال 98

معرفی
۲۲ مهر ۱۳۹۸

فرم کارمند نمونه

معرفی
۲۰ مهر ۱۳۹۸

فروش اقساطی فرش فرهی

معرفی
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضا هیات علمی (500 میلیون تومان)

معرفی
۲۳ دی ۱۳۹۷

انعقاد تفاهم نامه دانشگاه گلستان با فروشگاه ادریسی

معرفی
۱۲ دی ۱۳۹۷

معرفی حساب مسکن جوانان با آتیه ای طلایی

معرفی
۲۲ مهر ۱۳۹۷

معرفی حساب مسکن جوانان با آتیه ای طلایی


مفاد تفاهم نامه جهت استفاده از خدمات دانش آموختگان دانشگاه روزانه دولتی برای انجام طرح خدمت سربازی - امریه

معرفی
۱۸ مهر ۱۳۹۷

 مفاد تفاهم نامه جهت استفاده از خدمات دانش آموختگان دانشگاه روزانه دولتی برای انجام طرح خدمت سربازی - امریه


۱۲۳