مدیریت امور اداری و پشتیبانی

انعقاد تفاهم نامه با شرکت پروتئینی مظاهر گلستان (اسفند 99)

یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

 موضوع تفاهم نامه:

فروش کلیه محصولات پروتئینی فروشگاه اعم از گوشت، مرغ ، میگو و ... به کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه گلستان مطابق با شرایط مندرج در این تفاهم نامه

شیوه و شرایط فروش محصولات به کارکنان دانشگاه:

1-1-فروش انواع محصولات فروشگاه با کسر 3% تخفیف بر قیمت روی اتیکت محصول  می‌باشد.

2-1-فروش انواع محصولات فروشگاه به ازاء هر نفر معرفی شده از سمت دانشگاه به مبلغ 15/000/000 ریال (یک میلیون و پانصد هزارتومان) خواهد بود.

با ارائه معرفی نامه به فروشگاه، حداکثر تا مبلغ ذکر شده در معرفی نامه می باشد.

مدت تفاهم نامه :

مدت خرید از فروشگاه : از 99/12/1 الی 1400/01/31 می باشد.

 آدرس و تلفن فروشگاه:

گرگان –خیابان گلشهر- نبش گلشهر 34 – تلفن : 0173859-01732559905


تعداد بازدید: 334