مدیریت امور اداری و پشتیبانی

اطلاعیه طرح اسکان دانشگاهیان

شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

در خصوص استفاده بهینه از سراهای دانشجویی و کاهش هزینه های سفر همکاران دانشگاهی و خانواده دانشجویان و طرح اسکان دانشگاهیان در سراهای دانشجویی اینجا را کلیک کنید.


تعداد بازدید: 433