دانشکده فنی و مهندسی گرگان

برگزاری دوره برق صنعتی در سالن رشد دانشگاه گلستان، توسط مهندس مهدی تاج دینی از شرکت مپنا با کوشش انجمن علمی مهندسی برق

اولین دوره مقدماتی HSE با حضور مهندس ابطحی از شرکت بام فرآیند، با همکاری دانشکده فنی و مهندسی گرگان و دفتر توسعه پایدار در روزهای پنج شنبه (31 فروردین) و جمعه (1 اردیبهشت) در دانشگاه گلستان برگزار گردید.

این برنامه در 3 بخش انجام گردید، در بخش اول مباحث اولیه بهداشت، امنیت و محیط زیست مطرح گردید. در بخش دوم بصورت فعایلت های تیمی موارد مربوط به HSE و ارزیابی ریسک مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش سوم این دوره آشنایی با مواد شیمیایی، طریقه دفع مخاطرات و اطفای حریق آموزش داده شد.

 

 

  در انتهای این دوره مدرک علمی بین المللی HSE از دانشگاه ژیکسرت نروژ به شرکت کنندگان ارائه گردید.