دانشکده فنی و مهندسی گرگان

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

نام و نام خانوادگی :            مجید زیارت بان

درجه و تخصص :                                   دکتری مهندسی برق - الکترونیک

دانشگاه محل اخذ مدرک :                دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مرتبه علمی :                                             استادیار

زمینه های پژوهشی :                            پردازش تصاویر – باز نشانی الگو – الکترونیک دیجیتال

                                                                         تحلیل تصاویر متنی تایپی و دست نویس

پست الکترونیک :                                    m.ziaratban@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 180