آرش امینی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش رسوب‌شناسی و سنگ‌های رسوبی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شیراز - کشور ایران

آرش امینی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.