هادی عمرانی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش پترولوژی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تبریز - کشور ایران

هادی عمرانی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.