دانشکده علوم انسانی

کارشناسان آموزش

---------------------------------------------------------------------------

احسان زینتی

- کارشناس رشته های ادبیات فارسی و علوم اجتماعی و مدیریت و تربیت بدنی

- کارشناسی ارشد ریاضی

---------------------------------------------------------------------------

نفیسه عباسی

کارشناس رشته های زبان انگلیسی و جغرافیا

- کارشتاسی ارشد حسابداری

---------------------------------------------------------------------------


  • برچسب ها:
  • زینتی عباسی کارشناس آموزش
تعداد بازدید: 51