مرکز نشر دانشگاه

کتاب های در دست چاپ

کتاب های در دست چاپ
ردیف عنوان صاحب اثر
1 مقدمه‌ای بر نظریه فازی و کاربردها محبوبه علیزاده صنعتی، طاهره نوذری
2 پژوهش در ویرایش لیلا نوروزپور، همایون جمشیدیان
3 ژئومورفولوژی انسانی: راهنمای لندفرم‌های انسان‌ساخت ترجمه سمیه عمادالدین، سمیه ذهاب ناظوری
4 درآمدی به اقتصاد فضا (ویراست دوم) جعفر میرکتولی، رضا منافی آذر
5 الفعل فی رحاب الصرف مهدی محمدی‌نژاد، فرشته فرضی‌شوب
6 الأسم فی رحاب الصرف فرشته فرضی‌شوب، مهدی محمدی‌نژاد

 


تعداد بازدید: 83