مرکز نشر دانشگاه

کتاب های در دست چاپ

کتاب های در دست چاپ
ردیف عنوان صاحب اثر
1 مقدمه ای بر نظریه فازی و کاربردها محبوبه علیزاده صنعتی، طاهره نوذری
2 مقدمه ای بر آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان علی درخشان، فرزانه شکی
3 درآمدی به اقتصاد فضا (ویراست دوم) جعفر میرکتولی، رضا منافی آذر
4 الفعل فی رحاب الصرف مهدی محمدی‌نژاد، فرشته فرضی‌شوب
5 الأسم فی رحاب الصرف فرشته فرضی‌شوب، مهدی محمدی‌نژاد

 


تعداد بازدید: 41