تماس با ما

تلفن سانترال:

32254168 – 32254164 – 32254163

تلفن سانترال ساختمان اداری دانشگاه(پردیس جدید):

32304002 – 32304001

آدرس دانشگاه:

گرگان – خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی 155 – کد پستی: 15759-49138

پست الکترونیک دانشگاه:
info@gu.ac.ir

 

حوزه ریاست

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دفتر رئیس

32254160-32254162

291

32251675

2

 حوزه ریاست و روابط عمومی

32254161

295

32251675

3

حراست

32254263 298 32254169

4

شاهد و ایثارگر

32220379

314

32251675

5

دبیرخانه

32229068

302

32229068

6 دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 38730000 253

-

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

دورنگار

1

دفتر نهاد

32220742 - 32238674

32238673

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

1

 دفتر معاون

32303985

241

2

اداره کل امور آموزشی

32303984

246

3

اداره کل تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

32303983

250

4

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

32303996 252

5

انفورماتیک

32304001

247

6

بایگانی 32304001 248

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت اداری، مالی و عمرانی

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

  داخلی  

1

دفتر معاون

32303990

281

2

امور مالی

32304001

285-286-287-288-289-290

3

امور اداری و پشتیبانی

32303993

294

4

امور حقوقی 32303998 305

5

اداره کارگزینی و رفاه کارکنان

32303995

224

6

طرح و برنامه

32303994

301

7

دفتر فنی و طرحهای عمرانی

32303997

304

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت پژوهش و فناوری

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دفتر معاون

32303988

200

32303988

2

 امور پژوهشی

32303987

203

32303988

3

اداره مجلات علمی و پژوهشی

32304001

209

32303988

4

 امور کتابخانه و مرکز نشر

32254164

327

32303988

5

مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

32303989

206

32303988

6

مرکز تخصصی آپا

--- 211 ---

7

گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

32254167

---

32303988

8

آزمایشگاه مرکزی

32223700

---

---

9

گروه پژوهشی مطالعات اقوام

32303987

136

32303988

10

اداره روابط بین الملل 32304001 208 32303988

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دفتر معاون

32254165

313

32254165

2

امور دانشجویی و رفاه

32223702

301

32254165

3

امور فرهنگی و فوق برنامه

32220369

324

32254165

4

اداره کل تربیت بدنی

32251705

---

32254165

5

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره

32238675

325

32254165

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – دانشکده فنی و مهندسی گرگان

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دفتر رئیس دانشکده

32441014

101

32430516

2

معاون آموزشی

32441014

103

32430516

3

گروه مهندسی برق

32441003-8

119

---

4

گروه مهندسی پلیمر

32441003-8

127

---

5

گروه مهندسی عمران

32441003-8

126

---

6

 گروه مهندسی مکانیک

32441003-8

125

---

7

گروه مهندسی کامپیوتر

32441003-8

118

---

8

گروه مهندسی معماری

4 - 32254163

307

---

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

دورنگار

1

دفتر رئیس دانشکده

34266235

34236490

2

معاونت آموزشی

34266235

---

 

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – دانشکده علوم

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دفتر رئیس دانشکده

32245882

---

32245882

2

معاونت آموزشی

32221685

333

---

3

گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

---

271

---

4

گروه آمار

---

335

---

5

گروه زیست شناسی

---

219

---

6

گروه زمین‌شناسی

---

234

---

7

گروه شیمی

---

286

---

8

گروه فیزیک

---

245

---

 

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – دانشکده علوم انسانی

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دفتر رئیس دانشکده

32254260

310

32254260

2

معاونت آموزشی

32254260

312

32254260

3

گروه زبان و ادبیات انگیسی

32220750

306

---

4

گروه جغرافیا

---

265

---

5

گروه علوم اجتماعی و سیاسی

---

289

---

6

گروه زبان و ادبیات فارسی

---

257

---

7

گروه تربیت بدنی

---

317

---

تلفن سانترال:

32254168 – 32254164 – 32254163

آدرس دانشگاه:

گرگان – خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی 155 – کد پستی: 15759-49138پست الکترونیک دانشگاه:
info@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 13933