تغییر زمان برگزاری سخنرانی "آشنایی با ستاد توسعه فناوری نانو، حمایتها و دستاوردها"

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶

بنا به اعلام ستاد توسعه فناوری نانو، برنامه سخنرانی «آشنایی با ستاد توسعه فناوری نانو، حمایتها و دستاوردها» به زمان دیگری موکول گردید.


تعداد بازدید: 346