انتصاب مدیر گروه رشته مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی گرگان

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمائی، رئیس دانشگاه دکتر نورالدین دبیری به عنوان مدیر گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی گرگان منصوب شدند.

در بخشی از این حکم ایشان آمده است، «امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام شرح وظایف محوله(موضوع آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) موفق و مؤید باشید.»

گفتنی است دانشکده فنی و مهندسی گرگان از ابتدای سال تحصیلی جاری در رشته مهندسی صنایع دانشجو می پذیرد.

 


تعداد بازدید: 517