فارغ التحصیلی تعدادی از دانش آموختگان دکتری دانشکده علوم

دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ 3 تن از دانشجویان مقطع دکتری در رشته های ریاضی و زمین شناسی دانشکده علوم فارغ التحصیل شدند. خانم نرجس فیروزکوهی با موضوع پایان نامه "فضاهای هندسی فازی قویا متعدی وابسته به برخی زیر ابرساختارهای جبری فازی" و خانم مرضیه مقسومی با موضوع پایان نامه "تعمیم برخی مفاهیم ابرجبرها و زیرساختارهای فازی آنها" دانشجویان دکتری ریاضی بودند که با اساتید راهنمای مشترک دکتر محسن اصغری لاریمی و دکتر رضا عامری(استاد دانشگاه تهران) از پایان نامه خود با چاپ مقاله ای در مجله JCR با کیفیت Q3 دفاع کردند.

همچنین آقای مرتضی احمدی رحمت چهارمین دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی گرایش تکتونیک به راهنمایی دکتر عزیز رحیمی چاکدل و مشاوران آقایان دکتر حسن محسنی از دانشگاه بوعلی سینا همدان و دکتر نوید دهباشی از شرکت ملی نفت ایران از رساله خود تحت عنوان "تحلیل ساختاری ناحیه جنوب شرق شیراز با تاکید بر نقش گسلهای سبزپوشان و سروستان در تعییرات تکتونیک – رسوبگذاری" دفاع کرد.


تعداد بازدید: 249