تقدیر مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از کارشناسان فرهنگی دانشگاه

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر فضل ا... ایرجی کجوری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از عملکرد کارشناسان درگاه فرهنگی دانشگاه گلستان تقدیر کرد.

طبق ارزیابی های بعمل آمده از عملکرد کارشناسان درگاه فرهنگی دانشگاه های دولتی کشور در نیمه دوم دی ماه 96، آقایان رضا میراب نوده، حسین عاشور و خانم لیلا صفری کارشناسان حوزه مدیریت امور فرهنگی دانشگاه گلستان شایسته تقدیر بوده اند.

گفتنی است شاخصهای مورد نظر در این ارزیابی به روز بودن آمار و اطلاعات فرم جامع فرهنگی، سرعت عمل در ثبت گزارش فعالیتها، تعداد گزارش فعالیت ثبت شده به نسبت تعداد دانشجویان دانشگاه و ارتباط مستمر با درگاه فرهنگی عنوان شده است.

 


تعداد بازدید: 294