تقدیر معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان

یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طرح پژوهشی دکتر عبدالعظیم قانقرمه عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان با عنوان "بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی در استان گلستان" توسط معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفت.

هدف از انجام این پروژه بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اِعمال مدیریت ریسک، بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی، با حمايت مالي شرکت آب منطقه ای گلستان به انجام رسيده است.

امروزه مسئله تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از چالشهای کنونی جوامع بشری بوده که بطور مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از عرصه های مختلف انسانی و طبیعی را به خود درگیر نموده است. یکی از عرصه های بسیار حساس به تغییرات اقلیمی، دسترسی به منابع آبی می باشد، بطوری که کمترین تغییرات در کاهش منابع آبی، جامعه را با چالشهایی جبران ناپذیری مواجه می نماید. لذا بدلیل اهمیت این موضوع، در پروژه حاضر پایش و پیش یابی اثر تغییر اقلیم بر منابع و مصارف آب استان گلستان مورد واکاوی قرار گرفت.

از جمله نوآوریها این تحقیق، ارائه طرحی نو از کاربرد روش TOPSIS در پایش و پیش یابی خشکسالیهای استان بوده که نتایج این شاخص با روشهای آماری مورد اعتبارسنجی و مورد تایید قرار گرفته است.

از دیگر بخشهای مهم این طرح تحقیقاتی، ارائه 9 سناریو به منظور مدیریت تطبیقی منابع آب در چهار حوضه اصلی گرگان رود، قره‌سو، اترک و خلیج گرگان می باشد.

انتظار می رود با اجرایی نمودن این طرح، سازگاری و انطباق پذیری مناسبی با منابع آبی استان گلستان صورت پذیرد و ریسک آسیب پذیری بخش های مختلف جامعه در ارتباط با تقاضای آب را به پایین ترین سطح تنزل یافته و کارکرد و بازده مناسبی این مولفه حیاتی برای بخشهای دیگر بدنبال داشته باشد.


تعداد بازدید: 434