انتصاب مدیر گروه رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمائی، رئیس دانشگاه دکتر حسین کریمیان به عنوان مدیر گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول منصوب شدند.

در بخشی از این حکم ایشان آمده است، «امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام شرح وظایف محوله(موضوع آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) موفق و مؤید باشید.»

همچنین در حکم جداگانه ای از زحمات دکتر نسیبه حاجیلری مدیر سابق این گروه قدردانی به عمل آمد.

گفتنی است این جلسه با حضور دکتر مرتضی زنگانه رئیس دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول و جمعی از اعضای مدیران گروه این دانشکده برگزار شد.


تعداد بازدید: 302