شروع ثبت نام وامهای دانشجویی نیمسال اول 98-97

چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

کلیه دانشجویان متقاضی وامهای دانشجویی برای ثبت تقاضای خود می توانند تا تاریخ 97/7/30 به سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس http://bp.swf.ir مراجعه نمایند.

دانشجویان عزیز می توانند ازاین طریق تقاضاهای خود را ثبت کرده و کلیه مدارک مرتبط با توجه به درخواست وام را تا این تاریخ به اداره رفاه تحویل نمایند.                                                                                 


تعداد بازدید: 1016